• Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice
 • Skarbienice

Regulamin pobytu Gości w kwaterach agroturystycznych

 
1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Agroturystów na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku . Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę.

5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

6. W godzinach 23:30 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.

7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.

8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.

9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.

10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.

11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).

13. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.

15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń
elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

16. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji kpl kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.

17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

18. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego wypoczynku.

Nasze osiągnięcia

puchary

Pogoda w naszym Gospodarstwie

Kontakt

Kamila i Stanisław Siadak

Skarbienice

88-400 Żnin

kom. - 0602 325 415

kom. - 0698 718 143

e-mail - skarbienice@o2.pl

Joomla Templates - by Joomlage.com